Rejestr zmian w biuletynie

29.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.11.2017

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 20-10-2017 r. oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna