Rejestr zmian w biuletynie

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"

06.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXcel
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kruszyw budowlanych i na remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kruszyw budowlanych i na remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kruszyw budowlanych i na remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 1 do siwz w EXCEL
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych dla UG Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych dla UG Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXcel
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych dla UG Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materialów budowlanych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materialów budowlanych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materialów budowlanych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXCEL szczegółowy wykaz kazdej części
Dotyczy dokumentu:
Dowóz młodziezy szkolnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz młodziezy szkolnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej (WUKO).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej (WUKO).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej (WUKO).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytania i odpowiedzi
Dotyczy dokumentu:
Sprzątanie pomieszczen w budynku Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątanie pomieszczen w budynku Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ wraz z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
dostawa energi elektrycznej dla Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dostawa energi elektrycznej dla Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 1
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyf.techniczne
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załączniki do siwz formularz ofertowy+oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt tech
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt technicz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt technicz
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załacznik nr 1 i 2
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt tech
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt tech
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt tech
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyf.techniczne
Dotyczy dokumentu:
Usługi geodezyjno kartograficzne na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Usługi geodezyjno kartograficzne na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Usługi geodezyjno kartograficzne na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 1 EXCEL
Dotyczy dokumentu:
Dostawa rur PN 10 z PCV fi 110
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa rur PN 10 z PCV fi 110
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz materiałów w Excelu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa rur PN 10 z PCV fi 110
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz-
Dotyczy dokumentu:
wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Excel- załacznik nr 6 do siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa paliw płynnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa paliw płynnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz - PALIWA -na 2008.doc
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt tech
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik proj tech nr 2
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załączniki
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 1
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 2
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 3
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 4
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik spec tech wyk i odbioru robót
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 1
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT zabytek 002.jpg
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 3
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 4
Dotyczy dokumentu:
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla młodziezy szkolnej ( objetych opieką GOPS)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla młodziezy szkolnej ( objetych opieką GOPS)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik formularze i oswiadczenia
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na dostawę energi elektrycznej dla Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na dostawę energi elektrycznej dla Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 1. Formularz ofertowy ioświadczenia
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 2 Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 4 Specyfik Techniczne
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załacznik nr 5 projekt techniczny
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Pruchnik: Dostawa sukcesywna kruszyw budowlanych i drogowych dla Gminy Pruchnik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Ogłoszenie umieszczono na Portalu BZP z nr 210284-2008 Zamieszczanie ogłoszenia: o
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pruchnik: Dostawa sukcesywna kruszyw budowlanych i drogowych dla Gminy Pruchnik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Ogłoszenie umieszczono na Portalu BZP z nr 210284-2008 Zamieszczanie ogłoszenia: o
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Pruchnik: Dostawa sukcesywna kruszyw budowlanych i drogowych dla Gminy Pruchnik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Ogłoszenie umieszczono na Portalu BZP z nr 210284-2008 Zamieszczanie ogłoszenia: o
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXcel
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
remont nawierzchni drogi gminnej na terenie gminy pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
remont nawierzchni drogi gminnej na terenie gminy pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
remont nawierzchni drogi gminnej na terenie gminy pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
remont nawierzchni drogi gminnej na terenie gminy pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik spec techniczne
Dotyczy dokumentu:
remont nawierzchni drogi gminnej na terenie gminy pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 12
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz szczegółowy z podziałem na 5 części
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rysunek szczegółowy 001
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rysunek szczegółowy 003
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rysunek szczegółowy 005
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytania i odpowiedzi
Dotyczy dokumentu:
II Czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II Czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
II Czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik szczegółowy formularz kosztowy EXCEL
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz wraz z załącznikami.zip
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz wraz z załącznikami.zip
Dotyczy dokumentu:
II remont drogi transportu rolnego w Jodłówce ( nr działki 1911)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II remont drogi transportu rolnego w Jodłówce ( nr działki 1911)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
II remont drogi transportu rolnego w Jodłówce ( nr działki 1911)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacja techniczna
Dotyczy dokumentu:
II remont drogi transportu rolnego w Jodłówce ( nr działki 1911)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik spec techniczne
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 1
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 2
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 3
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 4
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 5
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 6
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 7
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 8
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 9
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 10
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 11
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce..
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce..
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce..
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na remont dróg gminnych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na remont dróg gminnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXCEL szczegółowy wykaz kazdej części
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytania i wyjasnienia do siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXCEL szczegółowy wykaz kazdej części
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający rok budżetowy 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Sołectwa Jodłówka-Parcelacja.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiany uchwały własnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... następna