Rejestr zmian w biuletynie

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi nr 3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi nr 3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls"
Dotyczy dokumentu:
zmiana SIWZ Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi nr 3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmiana SIWZ nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi nr 3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW E6 sch2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW_ E9_sch2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik" na "Załączniki"
Dotyczy dokumentu:
Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"

poprzednia ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... następna