Rejestr zmian w biuletynie

28.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na "Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na "Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na "Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na "Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik remonty cząstkowe dróg.zip
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na "Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Notatka służbowa z rozeznania rynku „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik”- promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Notatka służbowa z rozeznania rynku „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik”- promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pzyjęcie od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający rok budżetowy 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przystąpienie do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Sołectwa Jodłówka-Parcelacja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany uchwały własnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... następna