Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ z załącznikami od 2 do 10.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW - arch. + konstr.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pruchnik informacja z sesji otwarcia ofert -P-k.doc"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KRAMARZÓWKA informacja z sesji otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaciągnięcie pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana uchwały własnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim w Zespole Szkół w Rozborzu Długim, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Rzeplinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 1128 w Rozborzu Długim dotychczasowemu dzierżawcy na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokonanie zakupu nieruchomości w Kramarzówce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w Pruchniku przy ul. Rynek 3, 37-560 Pruchnik oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku lecznicy zwierząt w Pruchniku przy ul. Ks. Br. Markiewicza 26, na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - dystrybucja żywności Hawłowice, Pruchnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi nr 3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi nr 3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls"
Dotyczy dokumentu:
zmiana SIWZ Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi nr 3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmiana SIWZ nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls"
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i odpowiedzi nr 3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW E6 sch2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW_ E9_sch2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytania i i odpowiedzi nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna