Rejestr zmian w biuletynie

27.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z sesji otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z sesji otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z sesji otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z sesji otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie nazwy ulicy w mieście Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w Uchwale Nr XXVI/184/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piątka Plus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna