Rejestr zmian w biuletynie

11.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – dotyczy 3 obiektów kubaturowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – dotyczy 3 obiektów kubaturowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – dotyczy 3 obiektów kubaturowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – dotyczy 3 obiektów kubaturowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytania i odpowiedzi.zip
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uzupełnienie załacznika nr 1 do SIWZ.zip
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uzupełnienie załacznika nr 1 do SIWZ.zip
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uzupełnienie załacznika nr 1 do SIWZ.zip
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uzup. do załącznika nr 1 do SIWZ.zip
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmodyfikowany Załącznik nr 10 kosztorys ofertowyDO WYCENY w excelu.xls
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ulicy Pogodnej na odcinku km 0+060 – 0+416 oraz utwardzenie placu położonego na działkach o nr ewid. 2239, 2/136, 2248 w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont ulicy Pogodnej na odcinku km 0+060 – 0+416 oraz utwardzenie placu położonego na działkach o nr ewid. 2239, 2/136, 2248 w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna