Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z sesji otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z sesji otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z sesji otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z sesji otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie nazwy ulicy w mieście Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w Uchwale Nr XXVI/184/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piątka Plus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna