Rejestr zmian w biuletynie

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.11.2017

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 20-10-2017 r. oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tablica informacyjna "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Tablica informacyjna "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna