Rejestr zmian w biuletynie

28.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej MKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego MKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pruchnik dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyrażenie zgody na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 tej ustawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaciągnięcie pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego (tartacznego) w Pruchniku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego (tartacznego) w Pruchniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna