Rejestr zmian w biuletynie

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"

06.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXcel
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kruszyw budowlanych i na remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kruszyw budowlanych i na remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa kruszyw budowlanych i na remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 1 do siwz w EXCEL
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych dla UG Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych dla UG Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXcel
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych dla UG Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materialów budowlanych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materialów budowlanych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materialów budowlanych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXCEL szczegółowy wykaz kazdej części
Dotyczy dokumentu:
Dowóz młodziezy szkolnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz młodziezy szkolnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej (WUKO).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej (WUKO).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej (WUKO).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytania i odpowiedzi
Dotyczy dokumentu:
Sprzątanie pomieszczen w budynku Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątanie pomieszczen w budynku Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ wraz z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
dostawa energi elektrycznej dla Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dostawa energi elektrycznej dla Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 1
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyf.techniczne
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załączniki do siwz formularz ofertowy+oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt tech
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt technicz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drog gminnych w Rozborzu Okrągłym (Zagumie), Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt technicz
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załacznik nr 1 i 2
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt tech
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt tech
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt tech
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyf.techniczne
Dotyczy dokumentu:
Usługi geodezyjno kartograficzne na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Usługi geodezyjno kartograficzne na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Usługi geodezyjno kartograficzne na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 1 EXCEL
Dotyczy dokumentu:
Dostawa rur PN 10 z PCV fi 110
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa rur PN 10 z PCV fi 110
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz materiałów w Excelu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa rur PN 10 z PCV fi 110
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz-
Dotyczy dokumentu:
wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Excel- załacznik nr 6 do siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa paliw płynnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa paliw płynnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz - PALIWA -na 2008.doc
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt tech
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik proj tech nr 2
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załączniki
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 1
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 2
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 3
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 4
Dotyczy dokumentu:
Prace wykończeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik spec tech wyk i odbioru robót
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 1
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT zabytek 002.jpg
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 3
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na "Prace wykonczeniowe we wnetrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT 4
Dotyczy dokumentu:
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla młodziezy szkolnej ( objetych opieką GOPS)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla młodziezy szkolnej ( objetych opieką GOPS)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik formularze i oswiadczenia
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
remont drogi transportu rolnego w Jodłówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na dostawę energi elektrycznej dla Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na dostawę energi elektrycznej dla Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 1. Formularz ofertowy ioświadczenia
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 2 Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 4 Specyfik Techniczne
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załacznik nr 5 projekt techniczny
Dotyczy dokumentu:
dobudowa oswietlenia ulicznego w m-ci świebodna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Pruchnik: Dostawa sukcesywna kruszyw budowlanych i drogowych dla Gminy Pruchnik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Ogłoszenie umieszczono na Portalu BZP z nr 210284-2008 Zamieszczanie ogłoszenia: o
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pruchnik: Dostawa sukcesywna kruszyw budowlanych i drogowych dla Gminy Pruchnik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Ogłoszenie umieszczono na Portalu BZP z nr 210284-2008 Zamieszczanie ogłoszenia: o
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Pruchnik: Dostawa sukcesywna kruszyw budowlanych i drogowych dla Gminy Pruchnik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Ogłoszenie umieszczono na Portalu BZP z nr 210284-2008 Zamieszczanie ogłoszenia: o
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXcel
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg nieograniczony na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
remont nawierzchni drogi gminnej na terenie gminy pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
remont nawierzchni drogi gminnej na terenie gminy pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
remont nawierzchni drogi gminnej na terenie gminy pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
remont nawierzchni drogi gminnej na terenie gminy pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik spec techniczne
Dotyczy dokumentu:
remont nawierzchni drogi gminnej na terenie gminy pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PT
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11
Dotyczy dokumentu:
Ujęcie wody studnia S5 i kontenerowa stacja uzdatniania wody w Hawłowicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 12
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz szczegółowy z podziałem na 5 części
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rysunek szczegółowy 001
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rysunek szczegółowy 003
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rysunek szczegółowy 005
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż stolarki budowlanej z aluminium , PCV oraz balustrady stalowej do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytania i odpowiedzi
Dotyczy dokumentu:
II Czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II Czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
II Czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik szczegółowy formularz kosztowy EXCEL
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz wraz z załącznikami.zip
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz wraz z załącznikami.zip
Dotyczy dokumentu:
II remont drogi transportu rolnego w Jodłówce ( nr działki 1911)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II remont drogi transportu rolnego w Jodłówce ( nr działki 1911)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
II remont drogi transportu rolnego w Jodłówce ( nr działki 1911)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacja techniczna
Dotyczy dokumentu:
II remont drogi transportu rolnego w Jodłówce ( nr działki 1911)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik spec techniczne
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 1
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 2
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 3
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 4
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 5
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 6
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 7
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 8
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 9
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 10
Dotyczy dokumentu:
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rys 11
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce..
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce..
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót
Dotyczy dokumentu:
Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce..
Treść zmiany:
Usunięto załącznik specyfikacje techniczne
Dotyczy dokumentu:
dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na remont dróg gminnych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na remont dróg gminnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXCEL szczegółowy wykaz kazdej części
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytania i wyjasnienia do siwz
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EXCEL szczegółowy wykaz kazdej części
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UG Pruchnik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik siwz
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający rok budżetowy 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Sołectwa Jodłówka-Parcelacja.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiany uchwały własnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.06.2017

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna