Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2018 10:51 IZ 271/10/2018 Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
12.07.2018 11:34 IZ 271/5/2018 Budowa strefy aktywności w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Pruchniku
29.06.2018 10:51 IZ 271/9/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
12.06.2018 08:00 IZ 271/8/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
25.05.2018 16:35 IZ 271/7/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
23.05.2018 15:01 OSP3/1/2018 „Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach” - dostawa i montaż wyposażenia
27.04.2018 13:23 IZ 271/6/2018 Remont drogi gminnej Nr 111695R w km 0+000 – 0+392 w Rozborzu Długim „Parcelacja- Park” (dz. nr 865) wraz z remontem przepustów w km 0+015 oraz 0+156
19.02.2018 11:49 IZ 271/3/2018 Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi – Dostawa i montaż wyposażenia
16.02.2018 07:56 IZ 271/4/2018 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2018 roku
31.01.2018 12:17 IZ 271/2/2018 Wykonanie dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce

1 2 następna