Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2018 12:40 IZ 271/5/2015 Budowa strefy aktywności w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Pruchniku
17.07.2018 11:11 IZ 271/10/2018 Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
03.07.2018 09:41 IZ 271/9/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
14.06.2018 12:17 IZ 271/8/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe”
25.05.2018 16:51 IZ 271/7/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
25.05.2018 15:48 OSP3/1/2018 „Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach” - dostawa i montaż wyposażenia
08.05.2018 08:58 IZ 271/6/2018 Remont drogi gminnej Nr 111695R w km 0+000 – 0+392 w Rozborzu Długim „Parcelacja-Park” (dz. nr 865) wraz z remontem przepustów w km 0+015 oraz 0+156
27.02.2018 08:13 IZ 271/3/2018 „Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi.” – Dostawa i montaż wyposażenia
20.02.2018 14:31 IZ 271/4/2018 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2018 roku
08.02.2018 11:42 IZ 271/2/2018 Wykonanie dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce

1 2 następna