Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2018 11:23 IZ 271/10/2018 POSTĘPOWANIE NA Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
12.07.2018 12:42 IZ 271/9/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
14.06.2018 12:50 IZ 271/8/2018 POSTĘPOWANIE NA Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
06.06.2018 15:47 OSP3/1/2018 Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach - dostawa i montaż wyposażenia
25.05.2018 17:27 IZ 271/7/2018 POSTĘPOWANIE NA Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
17.05.2018 13:48 IZ 271/6/2018 Remont drogi gminnej Nr 111695R w km 0+000 – 0+392 w Rozborzu Długim „Parcelacja- Park” (dz. nr 865) wraz z remontem przepustów w km 0+015 oraz 0+156
09.03.2018 15:30 IZ 271/3/2018 Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi – dostawa i montaż wyposażenia
01.03.2018 18:20 IZ 271/4/2018 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2018 roku
20.02.2018 15:26 IZ 271/2/2018 Wykonanie dachu nad częścią socjalną i łącznikiem sali gimnastycznej przy SP w Kramarzówce
29.01.2018 10:42 IZ 271/1/2018 Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych