Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2018 17:54 IZ 271/11/2018 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
17.07.2018 12:53 IZ 271/12/2018 Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
02.07.2018 16:08 IZ 271/10/2018 Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
27.06.2018 18:18 IZ 271/5/2018 Budowa strefy aktywności w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Pruchniku
14.06.2018 14:04 IZ 271/9/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
25.05.2018 18:06 IZ 271/8/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
11.05.2018 15:10 OSP3/1/2018 Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach - dostawa i montaż wyposażenia
10.05.2018 16:32 IZ 271/7/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
12.04.2018 12:10 IZ 271/6/2018 Remont drogi gminnej Nr 111695R w km 0+000 – 0+392 w Rozborzu Długim „Parcelacja- Park” (dz. nr 865) wraz z remontem przepustów w km 0+015 oraz 0+156
08.02.2018 19:10 IZ 271/3/2018 Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi.” – dostawa i montaż wyposażenia

1 2 następna