Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2017 16:29 IZ 271/15/2017 POSTĘPOWANIE NA Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
31.05.2017 08:44 IZ 271/13/2017 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
29.05.2017 09:03 IZ 271/10/2017 Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
25.05.2017 11:29 IZ 271/11/2017 POSTĘPOWANIE NA Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
22.05.2017 09:50 IZ 271/12/2017 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
11.05.2017 14:12 IZ 271/7/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – dotyczy 3 obiektów kubaturowych
11.05.2017 08:40 IZ 271/6/2017 Remont ulicy Pogodnej na odcinku km 0+060 – 0+416 oraz utwardzenie placu położonego na działkach o nr ewid. 2239, 2/136, 2248 w Pruchniku
24.04.2017 12:54 IZ 271/3/2017 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
20.04.2017 10:51 IZ 271/4/2017 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
14.04.2017 07:55 IZ 271/5/2017 POSTĘPOWANIE NA Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

poprzednia 1 2 3 następna