Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2017 08:12 IZ 271/14/2017 Roboty remontowo – konserwatorskie przy kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce
27.06.2017 14:59 IZ 271/16/2017 Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
24.05.2017 11:57 IZ 271/11/2017 Rewitalizacja placu postojowego i ulicy Kościelnej w Pruchniku
23.05.2017 12:32 IZ 271/13/2017 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
15.05.2017 09:38 IZ 271/12/2017 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
12.05.2017 10:37 IZ 271/10/2017 Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
08.05.2017 14:34 IZ 271/12/2017 cz. I – KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE - Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
04.05.2017 15:47 IZ 271/7/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – dotyczy 3 obiektów kubaturowych
04.05.2017 09:33 IZ 271/6/2017 Remont ulicy Pogodnej na odcinku km 0+060 – 0+416 oraz utwardzenie placu położonego na działkach o nr ewid. 2239, 2/136, 2248 w Pruchniku
12.04.2017 10:19 IZ 271/3/2017 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku

poprzednia 1 2 3 następna