Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2017 12:04 IZ 271/4.3/P/2017 Notatka służbowa z rozeznania rynku „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik”- promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic
27.04.2017 16:43 IZ 271/3.2/P/2017 Notatka służbowa z rozeznania rynku na „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” – promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic
18.04.2017 15:52 IZ 271/4.3/P/2017 Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic promujących realizację projektu pn. "Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik"
18.04.2017 13:31 IZ 271/3.2/P/2017 Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic promujących realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik”
16.01.2017 11:17 IZ 271/PR/1/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na „ Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026”
13.01.2017 14:48 IZ 271/PR/1/2017 Informacja dotycząca złożonych ofert na "Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026"
09.01.2017 10:44 IZ 271/PR/1/2017 Zapytanie i odpowiedź nr 1 do "Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026"
05.01.2017 10:17 IZ 271/PR/1/2017 Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026
01.12.2016 13:49 IZ 271/6.4/P/2016 Notatka służbowa z rozeznania rynku „Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce” – promocja projektu w zakresie wykonania 20 szt. plakatów
23.11.2016 18:11 IZ 271/6.4/P/2016 Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie wykonania 20 szt. plakatów promujących realizację projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce”

poprzednia 1 2 3 4 następna