Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2017 14:50 Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego o wydaniu postanowienia w dniu 26.09.2017 r. znak AB.6740.1.3.2017 o uzupełnieniu i sprostowaniu z urzędu rozstrzygnięcia treści decyzji z dnia 15.09.2017 r. Nr 3/2017 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny - Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. gr. 613 618/2 w m. Jodłówka klasy D km od 0+014,00 - 2+468,00"
20.09.2017 10:39 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Burmistrz Pruchnika ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji i remontów
15.09.2017 12:15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji z zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny - Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. gr. 613 618/2 w m. Jodłówka klasy D km od 0+014,00 - 2+468,00"
08.09.2017 13:24 Burmistrz Pruchnika podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy.
23.08.2017 13:40 OBWIESZCZENIE - "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny - Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. gr. 613 618/2 w m. Jodłówka klasy D km od 0+014,00 - 2+468,00"
16.08.2017 14:15 Ogłoszenie na realizację zadania publicznego
26.07.2017 22:08 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE "Rodzina 500 plus"
18.07.2017 23:11 Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2018 rok
11.07.2017 17:18 Doposażenie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku
03.07.2017 23:16 Ogłoszenie - rodzina wspierająca

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna