Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

SIWZ wraz z załącznikami:

- załącznik nr 1           Formularz oferty

- załącznik nr 2           Kosztorys ofertowy

- załącznik nr 3           Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- załącznik nr 4           Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

- załącznik nr 5           Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- załącznik nr 6           Wzór Umowy

- załącznik nr 7           Szczegółowe informacje o punktach poboru energii EXCEL (3 arkusze)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.06.2017 18:49